Borettslaget gir tilskudd til:

Bytte av sluk på bad/vaskerom

1. etasje: inntil kr 5000,-
2. etasje: inntil kr 3000,-
Etterbetales mot spesifisert faktura.

Varmtvannsbereder
Ved defekt varmtvannsbereder gis et tilskudd på bytte inntil kr. 8 000,-Kontakt styret.
Etterbetales mot spesifisert faktura.
Rørlegger må bekrefte at bereder er defekt.
Reparasjon av eksisterende varmtvannsbereder kvalifiserer ikke til tilskudd.
Hoved stoppekran
Dekkes i sin helhet
Etterbetales mot spesifisert faktura.
Fakturaer må være betalt av andelseier før tilskuddet gis.
Fakturaen oversendes til styret påført konto nr. og signatur.