Styremøter avholdes en gang pr. måned unntatt i juli måned.

Planlagte styremøter:

2022:
10.01.2022 kl. 18:00
07.02.2022 kl. 18:00
07.03.2022 kl. 18:00
04.04.2022 kl. 18:00
05.05.2022 kl. 18:00
13.06.2022 kl. 18:00

SOMMERFERIE

22.08.2022 kl. 18:00
20.09.2022 kl. 18:00
18.10.2022 kl. 18:00
14.11.2022 kl. 18:00
12.12.2022 kl. 18:00