Skjettenhåndboka

Skjettenhåndboka ble utlevert da rekkehusene sto ferdig.
I Skjettenhåndboka finner du bl.a. tips, råd og retningslinjer for utbygging, beplantning, oppsetting av gjerder m.m.