Det er parkering for tilhenger på parkeringsplassen i Nord.

Tilhengere som parkeres her skal registreres hos styrene i borettslagene som disponerer denne plassen.
Dette gjøres via E-post.
Tilhengere som ikke er registrert hos styrene, vil bli tauet bort ved kontroller.


Det er satt noen reningslinjer for tilhenger parkeringen:

- Det er ikke lov å parkere f.eks. båthengere eller campingvogner på denne plassen

- Dette er ikke en plass for å hensette tilhengere. Tilhengerene skal være i bruk og være registrert på eier som bor i Landskronaveien.