Parkerings info 2016

Landskronaveien Borettslag

Januar 2016 – Parkering

Nye oblater for 2016-17
Vedlagt finner dere oblater gjeldende for 2016-17.
Disse skal brukes iht våre parkeringsbestemmelser som dere finner på vår hjemmeside; Landskronaveien.no.

Utdrag:
Familiemedlemmer / gjester som hyppig besøker beboer kan få en oblat som festes i frontvindu. Det tildeles maks 5 oblater pr. adresse. Disse kan ikke brukes på biler med adresse i Landskronaveien. 
Øvrige gjester skal benytte p-tillatelse / gjestekort. Gjesteparkering er maksimalt tillatt i 7 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet / benyttet i mellomtiden. 
Gjester må hente p-tillatelse / gjestekort fra den beboer de besøker innen 15 minutter etter parkering. Hver boenhet får utdelt 1 blokk gjestekort. 
Ved behov for gjesteparkering over 7 døgn men maksimalt 4 uker, må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis. Dette fås ved henvendelse til borettslagenes styrer.
Beboere har ikke tillatelse til å benytte gjestekort, disse er KUN forbeholdt våre gjester.

De av oss som disponerer firmabiler, dvs biler som ikke er registrert på vår adresse og som erstatter privatbilen, skal benytte oblat. 

Oblatet skal festes innenfor på nedre venstre side i frontvinduet, dvs på førersiden.

Vi setter en frist til 15 februar for bytte til gjeldende oblat.

Vi henviser også til Trivselsreglene for borettslaget, hvor det står at det
ikke er tillatt å parkere på egen andel, foran inngangsparti eller i hage. Vi skal kun bruke oppmerkede plasser. Smart Security blir varslet om å foreta sporadiske kontroller.

Skjetten 30.01.2016

Med vennlig hilsen Styret LKVBRL