CD513C76-7100-4D55-ABB4-29918C3AAFFF


Fra 01.04.2022 er automatisk avlesning og fakturering av strømforbruket satt i drift. Det vil fra nå av bli fakturert 1 gang pr. måned.
Det vil også påkomme abonement avgift på kr. 49,-

Prisen pr. kWt er satt til: 1,90 kr
Denne kan endres av styret hvert kvartal.