Feil med din ladestasjonLadestasjonen er kjøpt av andelseier, og er derfor privat eie.
Kostnader ved problemer tilknyttet ladestasjon bekostes derfor andelseier.

Er der problemer med infrastruktur, er det borettslaget sin kostnad.

Ved problemer med din ladestasjon, ta kontakt på mail til:

EDA Elektro Data Romerike AS
v/ Avdelingsleder ServiceTeknikk
Jim Borchgrevink
E-post: jim@eda.no

Med kopi til: lkvbrl@gmail.com
Lyssignal på ladestasjen